De Groene Loper
Logo gemeente Venray
dorpsraad wanssum
Logo mede mogelijk gemaakt door provincie Limburg

Een Groene loper door Wanssum

Welkom op de website voor de herinrichting van de Venrayseweg en de Brugstraat, oftewel “de Groene Loper”

Begin dit jaar heeft er een vragenlijst online gestaan op deze website. Veel omwonenden en andere belanghebbenden hebben de vragenlijst ingevuld om hun ideen en gedachten over de Groene Loper kenbaar te maken. Inmiddels zijn de resultaten van de enquête bekend en verwerkt in het schetsontwerp

Op basis van de uitkomsten van de enquête is een eerste ontwerp gemaakt.

Dit schetsontwerp staat op deze website. Natuurlijk zijn wij heel erg benieuwd naar uw reactie. Uw reactie gebruiken wij voor de aanpassing van het ontwerp in de volgende ontwerpfase.

Bekijk hier de werktekeningen in PDF:

Resultaten van de enquête

Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun ideeën met ons te delen door het invullen van de vragen. De resultaten zijn hier te raadplegen.

De open vraag heeft in hoofdlijnen nog de volgende aandachtspunten opgeleverd:

Doorgaand verkeer door het dorp weren/route door het dorp onaantrekkelijk maken, maar wel graag zonder gebruik te maken van drempels.

  • Realiseer veilige oversteekvoorzieningen voor met name fietsers/voetgangers.
  • Zorg voor een robuuste weginrichting tbv het doorgaande landbouwverkeer en overweeg zelfs dit verkeer alsnog over de rondweg te sturen.
  • Bestaande kruisende wegen graag weer volwaardig aansluiten op Brugstraat/Venrayseweg met toepassing van een gelijkwaardige voorrangssituatie (rechts heeft voorrang).
  • Graag een oplossing voor de ervaren parkeerhinder bij cafetaria De Klein.

Het projectteam heeft verder ook gesproken met verschillende belanghebbenden en de werkgroep die vanuit de dorpsraad is samengesteld, specifiek voor dit project.