De Groene Loper
Logo gemeente Venray
dorpsraad wanssum
Logo mede mogelijk gemaakt door provincie Limburg

Wij hebben uw hulp hard nodig, dus praat met ons mee!

Welkom op de website voor de herinrichting van de Venrayseweg en de Brugstraat, oftewel “de Groene Loper”

Hier kunt u meepraten over het ontwerp en via deze website houden wij u op de hoogte van de voortgang.

We vragen u op twee momenten te reageren op de plannen voor de Groene Loper:

 1. Vanaf heden tot en met vrijdag 5 maart 2021.
  Met de inbreng van deze eerste ronde gaan wij het schetsontwerp voor de Groene Loper samenstellen. Doe mee met deze ronde door de vragenlijst in te vullen.
 2. Mei tot juni 2021. 

  Het schetsontwerp inclusief een toelichting wordt gepubliceerd op deze website. De precieze datum zal later aan u bekend worden gemaakt. Vervolgens kunt u reageren op het schetsontwerp en kunnen wij het ontwerp verder uitwerken in samenspraak met de dorpsraad.

Een Groene Loper door Wanssum

De gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum is zo goed als gerealiseerd, de rondweg om Wanssum is geopend voor verkeer. De volgende stap is de volledige herinrichting van de doorgaande weg door Wanssum, de Venrayseweg en de Brugstraat.

De naam “Groene Loper” verwijst naar de inrichting die de weg moet gaan krijgen: een groen lint door het dorp vanaf de westelijke komingang tot aan de paaseilandrotonde.

Ook onderdeel van de plannen zijn (zie plankaart):

 • de Geijsterseweg vanaf de Venrayseweg tot en met het parkeerterrein bij de jachthaven.
 • de Burgemeester de Weichshavenstraat vanaf de Brugstraat tot aan de Merelhof.
 • het tracé van de Brugstraat buiten de bebouwde kom tot aan de Langstraat.

Uitgangspunten

 • Invoering van een maximaal toegestane snelheid van 30km/u binnen de bebouwde kom.
 • Het nieuwe straatprofiel krijgt een groene make-over.
 • De herinrichting sluit naadloos aan op de centrumzone rondom de nieuwe brug “Over ’t Broek”.
 • De parkeerhinder ter hoogte van cafetaria De Klein wordt aangepakt.
 • Op het parkeerterrein bij het sportpark zijn na de herinrichting geen vrachtwagens meer welkom.
 • Agrarisch verkeer en vrachtverkeer met een bestemming in Wanssum blijven welkom in Wanssum.
 • De bushalte bij cafetaria De Klein wordt verwijderd, aan de oostzijde van de “paaseilandrotonde” wordt een nieuwe bushalte gerealiseerd.
 • De openbare verlichting tussen westelijke komgrens en “Paaseilandrotonde” wordt vervangen.

Plankaart

plankaart groene loper
favicon gemeente Venray

Het planproces

Alle inwoners, organisaties en andere belanghebbenden in Wanssum kunnen meedenken met de plannen. In een eerder stadium heeft de gemeente al gesproken met de dorpsraad Wanssum om hun ideeën op het halen voor de herinrichting.

Het organiseren van fysieke bijeenkomsten met grotere groepen mensen is helaas op dit moment niet mogelijk vanwege de Coronarichtlijnen van het RIVM. Om die reden heeft de gemeente gekozen voor deze digitale manier van burgerparticipatie.

De ontwerpfase loopt tot juli 2021. Hierna wordt het plan verder technisch uitgewerkt en volgt de aanbestedingsprocedure. Ondertussen kunnen de nutsbedrijven waar nodig werkzaamheden doen aan hun netwerken.

Eind 2021 wordt er gestart met de realisatie van “De Groene Loper”.

Aan de slag!

Op deze website gaan we samen met u aan de slag met het ontwerp. Wat vind u belangrijk voor de nieuwe dorpsstraat? Wat zou u graag terug willen zien in het ontwerp? Wij hebben uw hulp hard nodig, dus denk met ons mee!