De Groene Loper
Logo gemeente Venray
dorpsraad wanssum
Logo mede mogelijk gemaakt door provincie Limburg

Schetsontwerp

Ontwerpconcept

Wanssum is gelegen aan de monding van de Groote Molenbeek in de Maas. Deze twee waterstromen zijn het fundament voor het ontstaan en voortbestaan van het dorp. Water verbind en scheidt de mensen in Wanssum met en van elkaar.

Naast deze belangrijke waterstromen kent Wanssum ook een belangrijke verkeersader die het dorp van oost naar west doorkruist, de Venrayseweg en de Brugstraat, oftewel “De Groene Loper”.

Met de komst van de Rondweg gaat het overgrote deel van het doorgaande verkeer niet meer door het dorp en verandert het gebruik en daarmee de benodigde inrichting van deze weg.

Stel de wegen nu eens voor als watergangen. De N270 vergelijken we dan met een grote rivier zoals de Maas, waarin doorstoom centraal staat. Hier vindt weinig oponthoud plaats.

Wanneer deze rivier minder hard gaat stromen dan zakt het waterpeil. De grote stromende rivier wordt dan een kreek of een langzaam stromende beek die meandert en splitst waarbinnen eilandjes en zandbanken ontstaan. Je komt sluisjes, bruggetjes en mooie idyllische plekjes tegen. Op basis dit concept is de Groene Loper ontworpen.

Tracé rotonde N270 t/m middengeleider Venrayseweg

 • Vanaf de nieuwe rotonde aan de N270 buigt de Venrayseweg af richting Wanssum. De meest westelijke werkgrens van dit project ligt ongeveer daar waar men bij de aanleg van de rondweg is opgehouden, ter hoogte van de nieuw gerealiseerde middengeleider.
 • De bestaande middengeleider ter hoogte van Venrayseweg huisnr. 50 blijft gehandhaafd en markeert de toekomstige overgang van het huidige 50km/u snelheidsregime naar het gewenste 30km/u snelheidsregime.
 • Om de benodigde snelheidsverlaging te kunnen afdwingen wordt voorzien in een verkeersplateau ter hoogte van de middengeleider en wordt het asfalt vervangen door klinkers.
 • De fietsoversteek die nu meer richting de rotonde ligt wordt verplaatst naar de middengeleider. Op die manier kunnen de fietsers op een meer logische en veilige plek oversteken.
 • De bestaande bomen worden gehandhaafd. Het overige aanwezige groen wordt opgeknapt.

Tracé Beemdweg t/m Pastoorstraat

 • De bestaande bushaltes worden verplaatst naar de westzijde van de kruising met de Postbaan en Meerlosebaan. Halteren van de lijnbussen zal voortaan op de rijbaan plaatsvinden in plaats van in een haltekom.
 • De bestaande verkeersregelinstallatie (stoplichten) komt te vervallen aangezien deze niet meer past bij de huidige/toekomstige verkeersintensiteit.
 • De kruising met de Postbaan en Meerlosebaan wordt voorzien van een verkeersplateau om de snelheid ter plaatse van de kruising nog iets te drukken. Dit verkeersplateau loopt door tot en met de kruising met de direct op de Venrayseweg aan te sluiten Agter de Hoven.
 • Om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te vergroten is een middengeleider voorzien ter hoogte van de kruisende wegen. Hierdoor kunnen de fietser en de voetganger in twee fasen (=veiliger) oversteken.
 • De aansluiting van de Venrayseweg op de Postbaan wordt krap vormgegeven met als doel het vrachtverkeer met een bestemming aan de Postbaan te verleiden een alternatieve route (niet zijnde door het dorp) te kiezen.
 • Agter de Hoven wordt direct aangesloten op de Venrayseweg
 • Het bestaande parkeerterrein ten zuiden van Agter de Hoven wordt volledig heringericht. Dit wordt een klein park met behoud van vijf parkeerplaatsen.
 • De bestaande bomen worden behouden.

Tracé Beemdweg t/m Pastoorstraat

 • De kruising met de Beemdweg wordt voorzien van een verkeersplateau en wordt in noordelijke richting verlegd. Hierdoor wordt de kruising overzichtelijker en ontstaat er ruimte voor een meer groene inrichting.
 • Het gedeelte tussen de Beemdweg en Pastoorstraat wordt verlegd en smaller gemaakt. Op die manier ontstaat er ruimte voor bomen en een meer groene inrichting.
 • De straat voor de bakker wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en ingericht als een pleintje met ruimte voor een terrasfunctie. De bestaande boom en kapel blijven op het pleintje gehandhaafd.
 • De kruising Pastoorstraat en Venrayseweg wordt voorzien van een verkeersplateau.
 • Er komen minimaal vier parkeerplaatsen voor bezoek aan de bakker.

Tracé ter hoogte van  parkeerplaats sportpark Wanssum

 • Het gemotoriseerde verkeer wordt van west naar oost in een grote boog om het plein geleid.
 • De Meester Ruttenstraat wordt weer direct aangesloten op de Venrayseweg.
 • De parkeerplaatsen voor vrachtverkeer komen niet terug en de resterende ruim honderd parkeerplaatsen worden efficiënter gesitueerd waardoor veel ruimte ontstaat voor bomen en groen.
 • Het ontstane park wordt enigszins verdiept aangelegd en kan worden ingezet voor activiteiten en evenementen.
 • De parkzone wordt doorkruist door meanderende halfverharde fiets- en wandelpaadjes.
 • De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasbetontegels wat de groene karakter van het gebied versterkt.
 • De rijbaan rondom de parkzone wordt uitgevoerd in een afwijkende kleur en verharding tov de overige rijbanen.

Tracé Geijsterseweg t/m Pastoorstraat

 • Op de Geijsterseweg wordt een maximaal toegestane snelheid van 30km/u ingevoerd tussen de centrumbrug ( Over ’t Broek) en café Van Wieren.
 • De kruising met de Wienenstraat en Pastoorstraat wordt voorzien van een verkeersplateau.
 • Het bestaande groen blijft gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid.
 • De bestaande drempel bij de parkeerplaats jachthaven wordt verwijderd en vervangen door een inritconstructie. De (vervallen) bushaltes bij de jachthaven worden verwijderd. 

Tracé Burgemeester de Weichshavenstraat t/m Merelhof

 • Op de Burgemeester de Weichshavenstraat wordt een maximaal toegestane snelheid van 30km/u ingevoerd.
 • De kruising met de Achterstraat wordt voorzien van een verkeersplateau.
 • De Burg. de Weichshavenstraat wordt t/m de Merelhof voorzien van een trottoir.

Tracé Meerloseweg t/m “Paaseilandrotonde”

 • De middengeleider ter hoogte van cafetaria De Klein wordt ingekort en de weg ter plaatse versmald. Hierdoor ontstaat ruimte voor een terras bij het cafetaria en een aantal parkeerplaatsen.
 • De bestaande bushaltes worden verplaatst richting de Paaseilandrotonde.
 • De Achterstraat wordt direct aangesloten op de Brugstraat.
 • De beide parallelwegen komen te vervallen waardoor er ruimte ontstaat voor een meer groene invulling.
 • De rijbaan worden gesplitst dmv een middengeleider en ongeveer halverwege de rechtstand voorzien van een langgerekt verkeersplateau.
 • Alle uitritten van woningen sluiten rechtstreeks op de Brugstraat aan.
 • De parkeerplaatsen van de commerciële ruimtes blijven gehandhaafd en bereikbaar vanaf de Brugstraat.
 • Bestaande bomen worden gehandhaafd.
favicon gemeente Venray

Wat vindt uw van het schetontwerp?

De reactietijd is voorbij en we zijn aan de slag met alle reacties. Binnenkort kunt u de aanpassingen naar aanleiding van de reacties zien in het definitief ontwerp.